SFLK

Svenska föreningen för lösningsfokuserad korttidsterapi

      är tänkt att fungera som ett svenskt forum för möten, samverkan, och utveckling mellan människor intresserade av lösningsfokus i olika sammanhang och en tydlig samverkanspart, en remissinstans i aktuella frågeställningar som berör lösningsfokuserad praxis i olika sammanhang. OBS att ordet korttidsterapi i namnet inte är en begränsning till terapi. Det är ett sätt att hedra ursprunget och Steve de Shazer, Insoo Kim Berg och deras kolleger på Brief Family Therapy Center i Milwaukee som beskrev det här sättet att arbeta med människor. SFLK är en förening för alla som använder lösningsfokuserad praxis oavsett om de är lärare, terapeuter, socialarbetare, präster, coacher, chefer, organisationskonsulter etc.

Det första konstituerande medlemsmötet var i Göteborg den 2/4 2011.

Föreningens ändamål och syfte är att verka för den lösningsfokuserade korttidsterapins utveckling och främjande i Sverige genom:

  • att främja och bidra till teori- och metodutveckling samt forskning inom den lösningsfokuserade korttidsterapin och dess gränsområden
  • att främja spridning av vetenskapliga och eljest användbara arbeten genom publikationer och konferenser
  • att representera den lösningsfokuserade korttidsterapins intressen i offentliga sammanhang och aktivt driva frågor som rör detta
  • att verka för spridning och information om den lösningsfokuserade korttidsterapin som behandlingsmetod
  • att främja kontakterna mellan de, inom den lösningsfokuserade korttidsterapin, verksamma inom och utom Sverige
  • att verka för att svenska och nordiska kongresser kommer till stånd

Facebooksida finns. Kolla in på
http://www.facebook.com/#!/pages/SFLK/132938176852578

Medlemsskapet kostar 0:-. Anmäl dig här. Eller direkt på formuläret här nedanför

Det här formuläret är för att anmäla medlemsskap i föreningen

Vi ser helst att du accepterar stadgarna för att bli medlem. Om du inte gillar dom så skriv det i Ditt meddelande.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk). Kolla noga att du fyllt i rätt

Din adress (obligatorisk - minst staden)

Vad arbetar du med?

Ämne - ändra om det gäller nåt annat än medlemsanmälan

Ditt meddelande

Du skall få ett mail när du skickat det här. Om du inte får det så har du antagligen inte fyllt i din epostadress korrekt. Prova då igen.