Torsdag 15.40-16.40

Essensen i metodboken: Lösningsfokuserade samtal för att bygga lösningar med ungdomar i vardagliga och i tuffa situationer

Sussan Öster & Urban Norling i Mirakelsalen

Abstract: En något interaktiv föreläsning med möjlighet för dig att:
• lyssna (på andras erfarenheter av samtal med ungdomar och att efter utbildning börja implementera delar av lösningsfokus)
• välja ut (det som kan göra skillnad i dina samtal och som handledare eller utbildare)
• bygga vidare (fortsättningsvis efter konferensen så att din fortsättning påverkas i precis den riktning du önskar)

Målgrupp: Utbildare, socialarbetare, lärare, de som arbetar med ungdomar. Du som är intresserade av vad nyligen utbildade inom lösningsfokus beskriver kring deras användbarhet och nytta av lösningsfokus i olika typer av samtal. Du som funderar över den lösningsfokuserade samtalsmodellen och den praktiska tillämpningen i samtal.

Presentation av: Sussan Öster, Master of Public Health, lösningsfokuserad metodutvecklare, processledare, handledare och utbildare. Coach certifierad på professionell nivå, (PCC) International Coach Federation. Verksam i VITAL GoodSolution AB och sedan 26 år anställd inom Region Västmanlands folkhälsoarbete.
Urban Norling, Master of Science in the field of education, handledare i socialt arbete och ledarskap, lösningsfokuserad processledare och utbildare. Över 30 års erfarenhet av socialt utvecklingsarbete med ungdomar.


Det lösningsfokuserade kollektivet och det lösningsfokuserade manifestet för social rättvisa

Jonas Wells  i  Målet

Abstract: En workshop som tar sin utgångspunkt i att världen kan ha nytta av lösningsfokuserade färdigheter, även makthavare kan ha nytta av lösningsfokuserade färdigheter, ja även människor i nöd kan ha nytta av lösningsfokuserade färdigheter. Hur ser en värld där det lösningsfokuserade arbets- och förhållningssättet inte slutar vid terapeutens/socialarbetarens dörr utan fortsätter ut i samhället? Presentation av manifestet, kollektivet och hur en värld där lösningsfokuserade praktiker agerar medvetet, med ansvar och tillsammans med våra klienter för en bättre värld.

Mer info: https://www.facebook.com/solfocollective/ och https://solfocollective.net/
Manifestet är översatt till svenska och finns på dessa webplatser.

Presentation: Jonas Wells arbetar som förbundschef på Södra Dalarnas Samordningsförbund. Har en bakgrund som socialantropolog med långvarigt arbete med samordning och stöd för myndighetssamverkan både lokalt och nationellt. Tränar, utbildar och handleder i lösningsfokus sedan många år tillbaka


Med små steg tillbaka till skolan – Hur blev fortsättningen?

Pernilla Alfredsson & Lejla Bosno i Skillnaden

Trollhättans Samverk är en tvärprofessionell verksamhet som tillhör den centrala elevhälsan i Trollhättans Stad. Under senare år har vi mött och arbetat kring allt fler elever med problematisk skolfrånvaro. Med start hösten 2018 har vi påbörjat ett utvecklingsarbete ”Med små steg tillbaka till skolan” för att undersöka om den lösningsfokuserade modellen kan göra en skillnad för elever med problematisk skolfrånvaro? I samband med förra årets SFLK konferens delade vi med oss av våra erfarenheter kring vårt utvecklingsarbete, resultatet, hur vi har gjort, vad tänkte vi om det och vad det har gjort för skillnad i vårt arbete? I år vill vi berätta om hur fortsättningen blev. Vi har tänkt mycket kring språket, mindset, ansträngningar, tempot och lagt märke till att det gör skillnad i skapandet av ”nya” beskrivningar och berättelser om våra elever och föräldrar.
Under året har vi samlat in utvärderingar från elever, föräldrar och skolpersonal för att ta del av deras tankar kring vårt arbete utifrån frågeställningar: Vad har insatsen lett till? Vad har varit framgångsrikt? Vad skulle kunna varit annorlunda? Vi har även fortsatt beskriva vårt arbete med lösningsfokus i olika sammanhang såsom Barn och ungdomsvetenskapliga konferens på Högskolan Väst i Trollhättan. Utifrån de utvärderingar vi har fått samt utifrån efterfrågan på presentation av vårt arbete har vi lagt märke till att Trollhättans Samverks arbetsmodell samt sätt att arbeta med den lösningsfokuserade modellen har fått en spridning lokalt.
Nyckelord: lösningsfokuserat arbetssätt, skolfrånvaro, grundantaganden, språkets makt och betydelse, utvärderingar.

Pernilla Alfredsson; socialpedagog i Trollhättans Samverk;
Lejla Bosno; socialpedagog i Trollhättans Samverk;


Lösningsfokus och kroppen

Mia Eriksson i  Undantaget

Jag vill dela med mig av om hur grundprinciper inom lösningsfokus och rörelse sammanflätas för att hjälpa människor bli fysiskt och psykiskt starkare genom att personen äger och förstår sin egen process, kropp och träning.
De senaste två och halvt åren har jag arbetat individuellt och i grupp med människor som genom bättre rörelse och muskelaktivering blir starkare, får minskad smärta och kommer närmare sitt önskade läge.
Sedan hösten 2017 har jag medvetet använt lösningsfokus i coachning (träning), både individuellt och i grupp och i början på 2019 startade jag Camp Freja, som är ett camp för kvinnor där vi genom lösningsfokus och rörelse hittar de saker som fungerar och den förändring som är gynnsam för att ta oss närmare den vi är och vill vara.
Jag vill bjuda deltagarna på konferensen en inblick i och upplevelse av möjligheterna när vi parar ihop lösningsfokus och träning. Varken träningskläder eller förkunskaper inom träning behövs, kom som du är.

Mia är fil. kand i pedagogik med inriktning folkhälsa (aka Hälsopedagog) sedan 1999.
I olika arbeten arbetat med utbildning och coaching, senast på Arbetsmarknadsenheten på Avesta kommun, projektet (som sedan implementerades) Framtidsjobb Avesta.
Parallellt med detta arbete startades det egna företaget Grundstyrka, där fokus är coachning genom rörelse. Sedan juni 2019 är det bara fokus på det egna företaget.

Ur bloggposten om Camp Freja nedan:
”I want my fellow sisters to live, to bravely embrace their life, their strengths and be who they want to be. For this, I have created Camp Freja.
With movements, solution-based coaching and the support of the group I am expecting magic to happen.”
Bloggpost om Camp Freja på www.strongfit.com:
https://www.strongfit.com/single-post/2018/12/20/Camp-Freja
Mitt företags hemsida:
www.grundstyrka.se
Målgrupp: Utbildare och ledare inom rörelse eller liknande.
Alla människor som är intresserade av att få en bättre hälsa.

KonferensProgrammet

 • Torsdag 09.00-10-00 Mingel, fika och registrering
 • Torsdag 10.00-10.30 Uppstart i Mirakelsalen
 • Torsdag 10.30-12.00 Yasmin Ajmal- The Ripple Effect” i Mirakelsalen
 • 13-14 Lunch i konferensenmatsalen (ingår)
 • Torsdag 13.00-14.00 Workshops
 • 14-14.30 Fika
 • Torsdag 14.30-15.30 Workshops
 • Torsdag 15.40-16.40 Workshops
 • Sen är det årsmöte 16.45-17.30 i Mirakelsalen
 • 19.00 Bubbel och mingel Konferensmatsalen
 • 19.30 Middag Konferensmatsalen
 • 21.00 Cabaret Konferensmatsalen
 • 17.30-18.15 i Mirakelsalen är det ”Öppet möte för stöd och utveckling av utbildare/handledare i Lösningsfokus (för tränare och för de som är intresserade att vara det)”
 • FREDAG
 • 8.45-9.00 Backspegel – tecken på fortsättning redan? i Mirakelsalen
 • 9.00-9.15 Harry Korman ”SFLK certifieringsprocessen”
 • 9.15-9.30 Kommande arrangemang
 • 9.30-10.00       Fika
 • 10.00-11.00    SFLK Talks x 3  i  Mirakelsalen
 • Fredag 11.15-12.00
 • Fredag 13.00-14.00 0pen Space
 • Fredag 14.30-15.30

Nedan finns dels en översikt med endast rubriker och dels en detaljerad beskrivning med abstracts.

Hela Programmet 5-6 dec översiktligt  (endast rubrikerna)

Hela Programmet 5-6 dec 2019 med Abstracts (En pdf med allt inkl SNYGGA bilder på nästan alla föreläsare)