Torsdag 14.30-15.30

Accomodating a solution focused learning environment

Jesper H Christiansen i Mirakelsalen

Abstract: How do you work with common topics within work, business, life, career or skills development in a solution-focused way? How do you accommodate a learning environment in a simple way that ensures that there might be an aspect of expertise present but never stands in the way of letting a person discover own resources and follow a self-designed path?
In three cases, I will share my discoveries through the years:
– Create a safe space
– Share the ownership of the process
– Offer invitations instead of directions
– Support curiosity
– Adjust to whatever happens
And it offers you hands-on experience with the best hope behind that you will gain inspiration for your own practice.
Målgrupp: For anyone who is interested in how to create a learning environments with one or more people.

Jesper H Christiansen is an independent coach, consultant and Solutionsurfers coach trainer. Being a freelance consultant, Jesper has moved around in many kinds of ”problem-focused” organisations and tried not to lose his (SF) mind most of the times.
The above may very well sound familiar with the way you are having a solution-focused conversation, and it is (sorry for the spoiler alert)!
The workshop shows practical examples from three formats I am working with in-person and online:
1. ReTHINK Your Business 2.0
2. ReTHINK #YourLife
3. SF Writing Webinar


Den försvunna familjen?

Jehoshua Kaufmann i Skillnaden

Abstract: I min första kontakt med Steve och Insoo i början på 80-talet presenterade de en familjeterapimodell som de kallade ”family therapy – an ecosystemic approach” (Patterns of Brief Family Therapy: An Ecosystemic Approach, Guilford, 1982). Familjeterapi var en viktig ingrediens i deras modell och tänkande. Det passade mig bra eftersom jag arbetade på BuP och var familjeterapeut. Ett år senare presenterade de en workshop där familjebegreppet var utsuddat. ”Vi sysslar inte med familjeterapi längre”, sa Steve när jag förvånat frågade. Jag och flera med mig var dock fortfarande engagerade i familjer eftersom många av oss arbetade inom barnpsykiatrin. Vi tyckte att modellen passade väldigt bra i vårt sätt att arbeta och tänka. ”familjen/anhöriga är en resurs och en möjlighet snarare än en orsak och något som ska botas”

När jag nu åker på konferenser i lösningsfokus och ser alla dessa fantastiska videor och fallbeskrivningar finner jag än mera att familjen saknas och jag saknar familjen. Jag arbetar nu två dagar i veckan inom BuP och upptäcker att man nästan helt tappat bort familjetänkandet vilket är mycket sorgligt. De analyser av familjer som görs handlar nästan alltid om hur dåliga de är. Min uppgift har blivit att återintroducera familjeterapi på BuP och då vill jag göra det med en lösningsfokuserad vinkling. Men finns det en sådan och hur ser den ut i så fall? Om detta vill jag ha ett samtal, idéer och förslag.


Lösningsinriktad familjerådgivning, lärande och handledning

Margareta Teke i målet

Abstract: Vi spelar på plats in ett rollspel, ca 10 – 15 minuter, som handlar om en del av en familjerådgivningssession. Jag spelar familjerådgivaren, om ingen av deltagarna gärna vill förstås. Klienterna spelas av deltagare.
Vi spelar upp och granskar gemensamt rollspelet och reflekterar kring det lösningsinriktade anslaget, vad var klockrent vad kunde varit mer lösningsinriktat. Hur reagerade ”klienterna”.
Workshopen har två syften. Det ena är uppenbart, att träna på att iaktta när och hur man kan utveckla sitt lösningsinriktade arbetssätt. Det andra handlar om att öva på att i handlednings- och utbildningssyfte spela in rollspel och granska, enligt min uppfattning det överlägset bästa sättet att lära sig och att lära sig om sig själv.
Målgrupp: Terapeuter, handledare, utbildare
Presentation av: Margareta Teke
socionom, leg psykoterapeut, handledare, arbetat huvudsakligen som familjerådgivare och handledare/utbildare.
TORSDAG 14.30-15.30 SKILLNADEN
DEN FÖRSVUNNA FAMILJEN? – JEHOSHUA KAUFMANN

Abstract: I min första kontakt med Steve och Insoo i början på 80-talet presenterade de en familjeterapimodell som de kallade ”family therapy – an ecosystemic approach” (Patterns of Brief Family Therapy: An Ecosystemic Approach, Guilford, 1982). Familjeterapi var en viktig ingrediens i deras modell och tänkande. Det passade mig bra eftersom jag arbetade på BuP och var familjeterapeut. Ett år senare presenterade de en workshop där familjebegreppet var utsuddat. ”Vi sysslar inte med familjeterapi längre”, sa Steve när jag förvånat frågade. Jag och flera med mig var dock fortfarande engagerade i familjer eftersom många av oss arbetade inom barnpsykiatrin. Vi tyckte att modellen passade väldigt bra i vårt sätt att arbeta och tänka. ”familjen/anhöriga är en resurs och en möjlighet snarare än en orsak och något som ska botas”
När jag nu åker på konferenser i lösningsfokus och ser alla dessa fantastiska videor och fallbeskrivninga finner jag än mera att familjen saknas och jag saknar familjen. Jag arbetar nu två dagar i veckan inom BuP och upptäcker att man nästan helt tappat bort familjetänkandet vilket är mycket sorgligt. De analyser av familjer som görs handlar nästan alltid om hur dåliga de är. Min uppgift har blivit att återintroducera familjeterapi på BuP och då vill jag göra det med en lösningsfokuserad vinkling. Men finns det en sådan och hur ser den ut i så fall? Om detta vill jag ha ett samtal, idéer och förslag


LF Värderingsgrunder, Ledarskap och Organisationer

Gaby Wallström & Christian Hagård i Undantaget

Abstract:
Kan vi överföra det vi gör i samtalsrummet till att vara användbart i organisationer och i ledarskapet? Vi vill berätta om hur vi gör, i Mirakelboxen, vad vi vill fortsätta med och vilka delar som vi upplever är avgörande för det fortsatta arbetet i de sammanhang vi arbetar i. Hur vi ställer frågor och vilka frågor vi ställer speglar våra utgångspunkter.

Gaby Wallström-om sig själv
Jag har mångårig erfarenhet av att arbeta som ledare på de flesta nivåer i offentlig sektor. Inledningsvis i socialtjänsten med ansvarsområde ”Barn och familj” och senast som utvecklingschef och avdelningschef på övergripande nivå. Jag har bedrivit framgångsrikt förändringsarbete i samarbete med andra organisationer, privat näringsliv och frivillig sektor och startat flertalet kommungemensamma verksamheter. De senaste åren som anställd har jag arbetat med demokratiutveckling och lett förändringsprocesser mellan social och fysisk miljö för att skapa hållbarhet och trygghet. Utvecklingsarbetet har erhållit uppmärksamhet och priser både nationellt och internationellt. Har också varit mentor till flertalet ledare. Jag är socionom och har utbildning i kvalitetsarbete och utvärdering. Jag har utvecklat lösningsfokuserad metod som vilar på systemteoretisk grund till en praktisk modell för ledarskap, samarbete och organisationsutveckling. Har också varit ansvarig för psykosocialt omhändertagande vid kriser och är utbildad i debriefing och krisorganisation. Sedan 2015 driver jag Mirakelboxen AB där vi arbetar med lösningsfokuserad ledarskaps- och organisationsutveckling. Du når mig antingen per mobil 0703-66 66 14 eller per mail: gaby@mirakelboxen.se

Christian om sig själv
Jag har lång erfarenhet av den lösningsfokuserade samtalsmetodiken och förhållningssättet varav de senaste 10 åren som ledare inom Malmö stad på olika nivåer. Jag började inom socialtjänsten med fokus på barn, unga och deras familjer. Mitt arbete har bland annat inneburit att bedriva förändringsarbete tillsammans med olika aktörer inom både offentlig och statlig sektor, näringsliv och civilsamhälle. Jag har erfarenheter inom trygghets- och brottsförebyggande arbete. Genom medborgardrivna processer har
jag tillsammans med andra arbetat med hållbarhetsfrågor. Jag har startat upp och drivit ett flera framgångsrika verksamheter där lösningsfokuserad metod och lösningsfokuserat ledarskap varit en framgångsfaktor.
Jag är utbildad socionom och utbildad stödgruppsledare för extraordinära händelser och kriser. Sedan 3 år tillbaka har Christian arbetat i Mirakelboxen med handledning och utbildning och utveckling av ledare och medarbetare i varierade organisationer.KonferensProgrammet

 • Torsdag 09.00-10-00 Mingel, fika och registrering
 • Torsdag 10.00-10.30 Uppstart i Mirakelsalen
 • Torsdag 10.30-12.00 Yasmin Ajmal- The Ripple Effect” i Mirakelsalen
 • 13-14 Lunch i konferensenmatsalen (ingår)
 • Torsdag 13.00-14.00 Workshops
 • 14-14.30 Fika
 • Torsdag 14.30-15.30 Workshops
 • Torsdag 15.40-16.40 Workshops
 • Sen är det årsmöte 16.45-17.30 i Mirakelsalen
 • 19.00 Bubbel och mingel Konferensmatsalen
 • 19.30 Middag Konferensmatsalen
 • 21.00 Cabaret Konferensmatsalen
 • 17.30-18.15 i Mirakelsalen är det ”Öppet möte för stöd och utveckling av utbildare/handledare i Lösningsfokus (för tränare och för de som är intresserade att vara det)”
 • FREDAG
 • 8.45-9.00 Backspegel – tecken på fortsättning redan? i Mirakelsalen
 • 9.00-9.15 Harry Korman ”SFLK certifieringsprocessen”
 • 9.15-9.30 Kommande arrangemang
 • 9.30-10.00       Fika
 • 10.00-11.00    SFLK Talks x 3  i  Mirakelsalen
 • Fredag 11.15-12.00
 • Fredag 13.00-14.00 0pen Space
 • Fredag 14.30-15.30

Nedan finns dels en översikt med endast rubriker och dels en detaljerad beskrivning med abstracts.

Hela Programmet 5-6 dec översiktligt  (endast rubrikerna)

Hela Programmet 5-6 dec 2019 med Abstracts (En pdf med allt inkl SNYGGA bilder på föreläsarna)