Söker terapi, utbildare eller handledare

Här hittar du lösningsfokuserade verksamma personer som du kan kontakta i sökandet efter det som passar dig och/eller din organisation bäst.

SFLK förmedlar informationen via denna websida men har ingen möjlighet att ta ansvar för eller lämnar garantier för att uppdraget blir korrekt utfört. Varje person som finns med på förteckningen har ansvar för att ha lämnat sanningsenliga uppgifter. Det är upp till var och en som anlitar någon av de som finns i vår förteckning att göra sin egen bedömning.

Söker du

 • Lösningsfokuserad korttidsterapi
 • Handledning
 • Utbildning
 • Coachning
 • Organisationsutveckling

När det blir lite fler så organiserar vi det här lite mer med region och vad som erbjuds


Jocelyne Korman

Socionom Leg.Psykoterapeut
Handledare i familjeterapi
30 års erfarenhet av lösningsfokus

Erbjuder, Terapi, coaching, utbildning, handledning och organisationsutveckling

Arbetar gärna och helst i vår lokal på Nordlinds väg 95 i Malmö

Kontakt: www.sikt.nu
Email: joce@sikt.nu


Niklas Waitong

Socionom – Utbildare – Handledare – på Waitong Utbildning
Jobbat lösningsfokuserat sedan 1991. Med FIT (Feedback Informed Treatment) sedan 2006.

Erbjuder: Utgår från Lund eller Stockholm och erbjuder lösningsfokuserad Utbildning, Handledning och Coaching i hela landet främst till HVB och socialtjänst.  Waitong Utbildning – Med klienten i förarsätet – Lösningsfokus, FIT och ADAD. Waitong Utbildning är specialiserat på HVB, behandling, utvärdering och ledarskap. Vi erbjuder utbildningar, handledning och coachning.

 • Samtalserfarenhet:              ca 30 år
 • Utbildningserfarenhet:       ca 35 år
 • Handledningserfarenhet:   ca 15 år
 • Coachingerfarenhet:            ca 20 år
  (jan 2019)

Kontaktwww.waitong.se
Tel: 070-2952499
Email: niklas@waitong.se 

Niklas Waitong
Lösningsfokuserad Socionom, ICCE certifierad FITtränare, SiS certifierad ADADutbildare
 
Waitong Utbildning Lund & Stockholm
Tumlaregränd 1
22651 Lund (Stångby)

Göran Jönsson

Auktoriserad Socionom 1990.
Diplomerad Lösningsfokuserad Terapeut 2002.
Re-puls Terapeut 2007

Erbjuder: Terapi i Halland : Halmstad, Varberg, Falkenberg
Terapierfarenhet: 15 år

Hemsida: www.goranjonsson-lf.se
Mail: goran.jonsson.skrea@gmail.com
Adress: Ottilas väg 4 311 72 Falkenberg
Tel: 070-2442308


Cecilia Anelod, Anelod Utveckling AB

Fil mag i pedagog, Terapeut & Handledarutbildad

Erbjuder: Handledning, terapi och coaching vanligtvis i Mellansverige.
Utbildningar och organisationsutveckling hela Sverige.
Terapierfarenhet:                 sedan 2003
Utbildningserfarenhet:         sedan 2002
Handledningserfarenhet:     sedan 2001
Coachingerfarenhet:            sedan 2000
Org_utvecklingserfarenhet: sedan 2002

Kontaktuppgifter:
Mail: cecilia@anelod.se
Telefon:0281-106 50, 070-558 7598


Aviva Suskin-Holmqvist, HILiT

Socionom, leg. psykolog, leg. psykoterapeut (familjeterapi), statlig handledarekompetens

Erbjuder: Terapi i Hörby. Utbildning och handledning:i hela landet.
Terapierfarenhet: ca 30 år
Utbildningserfarenhet: 25 år
Handledningserfarenhet: 25 år

Kontaktuppgifter:
www.hilit.se
aviva@hilit.se


Göteborgs institut för lösningsfokus / Anna Gartvall AB

Socionom, Handledare i psykosocialt arbete, Lösningsfokuserad diplomutbildning – SIKT
Leg psykoterapeut familjeterapi.

Erbjuder: Terapi, Utbildning, Handledning och Coaching
Terapi och coachning, Göteborg.
Handledning, på rimligt reseavstånd från Göteborg.
Utbildning, hela Sverige.
Terapierfarenhet:             15 år
Utbildningserfarenhet:       6 år
Handledningserfarenhet:  6 år
Coachingerfarenhet:       10 år

Kontaktuppgifter:
anna.gartvall@losningsfokus.se
0705-911974


Lisa Walter (firmanamn Lisa W Nyström)

Beteendevetare, Utbildad handledare i psykosocialt arbete

Erbjuder: Handledning, Coaching och Organisationsutveckling huvudsakligen i Värmland med omnejd, men tar också uppdrag i resten av landet och i Norge.

Handledningserfarenhet:      sedan 2009
Coachingerfarenhet:            sedan 2004
Org_utvecklingserfarenhet:  sedan 2010

Kontaktuppgifter:
lisa@lisawalter.se
www.lisawalter.se
073-8196005


Torbjörn Mårdberg/ Mårdberg på Lövåsen AB

Pedagog, Lösningsfokuserad handledarutbildning.

Erbjuder: Utbildning, Handledning, Coaching och Organisationsutveckling i Södra Norrland och Svealand.

Utbildningserfarenhet:          35 år
Handledningserfarenhet:     10 år
Coachingerfarenhet:            10 år
Org_utvecklingserfarenhet: 10 år

Kontaktuppgifter:

Mårdberg på Lövåsen
Lövåsen 216
88041 Edsele.
Tel 070-654 34 47
tobbe.mardberg@yahoo.se