SFLK-Certifiering

Anmäl här om du vill vi ska skicka dokumentationen för certifiering

Vi är fortfarande i utvecklingsfas v.g certifiering. Det pågår arbete med några smärre justeringar och kalibreringar av kraven.

SFLK har beslutat att harmonisera certifieringen med vår engelska systerförening, men det har skett fördröjningar i den processen så vi räknar inte med att vara igång på riktigt förrän i december 2018 eller januari 2019.

På förekommen anledning vill vi påminna om att det inte existerar någon kravspecifikaton v.g. hur lösningsfokuserad handledning skall se ut.

Certifieringsintresseformulär