SFLK-Certifiering

Internationell Certifiering i Lösningsfokuserad Praktik

För att bli certifierad kommer Du att behöva skicka in ett förstasamtal och ett transkript av samtalet. Samtalet skall vara 30-60 minuter långt och du behöver visa i det samtalet att du uppfyller certifieringskraven.

Du kan se en översikt av certifieringskraven på länken här. Bedömningskriterier – översiktligt

Kraven för certifiering har vår engelska systerförening (UKASFP) arbetat med i 5 år och vi har varit med i den processen sedan 2017.

När du ansöker om certifiering kommer du att få ett dokument som beskriver processen för att uppnå titeln Internationellt Certifierad Lösningsfokuserad Praktiker. Dokumentet innehåller detaljerade bedömningskriterier och en beskrivning av den process genom vilken beslut fattas om certifiering beviljas eller inte. Dokumentet innehåller också beskrivningar av de olika sätt på vilka Du kan uppfylla vart och ett av kriterierna och videolänkar med exempel på arbete som uppfyller kriterierna.

Även ansökningsblankett och checklista ingår. Detta kostar ingenting. När du bestämt dig för att du vill certifieras tar SFLK nu betalt med 2500:-. 

Fyll i formuläret nedan.

Februari 2020
Certifieringsgruppen

 


Certifieringsintresseformulär