SFLK-Certifiering

Anmäl här om du vill vi ska skicka dokumentationen för certifiering

Vi är fortfarande i utvecklingsfas v.g certifiering. Det pågår arbete med några smärre justeringar och kalibreringar av kraven.

SFLK har beslutat att harmonisera certifieringen med vår engelska systerförening, men det har skett fördröjningar i den processen så vi räknar inte med att vara igång på riktigt förrän i hösten 2019.

Certifieringsintresseformulär