SFLK-Certifiering

Anmäl nedan om du vill vi ska skicka dokumentationen för
Internationell Certifiering i Lösningsfokuserad Praktik

Det är bra om du vet innan att du behöver skicka in ett samtal och ett transkript av samtalet. Samtalet skall vara 30-60 minuter långt och måste visa att du uppfyller certifieringskraven.

Du kan se en översikt av certifieringskraven på länken här. Bedömningskriterier – översiktligt

När du ansöker om certifiering kommer du att få ett dokument som beskriver den process genom vilken medlemmar i SFLK kan uppnå titeln internationellt certifierad lösningsfokuserad praktiker, och kraven för att uppdatera certifieringen efter fem år. Detta dokument och kraven har vår engelska systerförening (UKASFP) arbetat med i 5 år och vi har varit med i den processen sedan 2017.

Dokumentet innehåller detaljerade bedömningskriterier och en beskrivning av den process genom vilken beslut fattas om certifiering beviljas eller inte. Dokumentet innehåller också beskrivningar av de olika sätt på vilka sökande kan uppfylla vart och ett av kriterierna och videolänkar med exempel på arbete som uppfyller kriterierna. Även ansökningsblankett och checklista ingår. Detta kostar ingenting.

Om du sen vill certifieras tar föreningen nu betalt med 2500:-

December 2019
Certifieringsgruppen


Certifieringsintresseformulär