Presentatörer och program

Abstracts och bilder efterhand som jag får in dom.

Preliminärt program och schema kan du se på den här länken: SFLK konferens 1-2 nov 2018 mkt preliminärt program.


Lösningsfokuserat – Feedback informerat förändringsarbete: Hur man utvecklar sin profession och behåller passionen i arbetet!

Gun-Eva Andersson Långdahl Leg Psykolog och Spec i Klinisk och Pedagogisk Psykologi

Att utveckla sin egen profession och sin verksamhet kan vara en spännande resa. Så hur kan man genom olika steg upprätthålla energi och lärande i sitt arbete?

Genom medveten träning kan man utvecklas som arbetsgrupp och bli ett framgångsrikt team. Med hjälp av klienterna och aktivt arbete med feedback kan man få veta mer om sin egen förmåga. Vad är det som du gör i arbetet som fungerar? Vad är din specialitet? Vad mer vill/behöver du utveckla? Följ med på en resa där frågan ”Vad är det som fungerar?” leder fram till att ett team bildas och en verksamhet tar form.Gun-Eva kommer att belysa vikten av att arbeta som en lärande organisation och ge exempel på hur det kan gå till praktiskt.

 

 


Reflekterande team som ett sätt att överleva om man inte kan få (extern) lösningsfokuserad handledning

Alternerande text
Birgitta Friberg, Charlotte Andersson, Pia Ralsmark och Christina Jönsson

På Arbetsförmedlingen Lundaregionen är vi ett gäng medarbetare som anstränger oss för att jobba Lösningsfokuserat. Vi har därför under drygt 5 års tid träffats en gång per månad för att jobba med Lösningsfokuserade reflekterande team. Vi har använt oss av den variant som Harry Norman från Bristol Solutions Group i England har utvecklat. Modellen är mycket enkel och strukturerad.

Vi kommer att berätta om hur vi upplever att reflekterande team är till nytta för oss i vår vardag. Hur det bidrar till att vi orkar lite mer, ökar vår tilltro och gör att vi får upp ögonen för det som vi redan gör bra. Vi kommer också att presentera flera exempel på individer som vi tagit upp i ett reflekterande team och hur det varit till nytta för den fortsatta processen.

Vi tror att våra erfarenheter kan vara till nytta för andra som av olika skäl inte kan få tillgång till Lösningsfokuserad handledning. Det är också fullt möjligt att jobba tillsammans i reflekterande team oavsett uppdrag, funktion eller om man har olika uppdragsgivare. Vi upplever att det är ett väldigt bra sätt att stödja varandra att jobba Lösningsfokuserat.


”Sammanhangsmarkeringen” i ett första samtal i LF

Göran Jönsson Diplomerad LF Terapeut. Auktoriserad Socionom

Att möta o inleda ett första samtal verkar ju ganska okomplicerat o lätt för oss terapeuter kan tyckas. Och samtidigt vet vi av egna yrkeserfarenheter att det är mycket mera komplicerat i verkligheten.
Jag har under mina drygt 20 år som LF-terapeut lärt mej  mer och mer om hur viktigt det första mötet och kanske de allra första minuterna är och att då fokusera , höra , se på det som fungerar för att det skall bli givande samtal för klienten.


Tomas Embréus – Från kontext till process

Jag vill prata om konsten att hantera det utmanande sammanhang som barnskyddsarbetet innebär (kontexten) för såväl familjemedlemmar och socialarbetare, och hur vi får till ett samarbete där fokus är hur vi rör oss från ett “nulägen till ett önskat framtida läge” (processen). Jag vill i min presentation visa på några vanliga fenomen som uppstår i det sociala arbetet och hur vi kan hantera dessa mer framgångsrikt.

Tomas Embréus- socionom med lång erfarenhet (34 år) av socialt arbete och barnskyddsarbete-
har arbetat i 12 år med utbildning i systemiskt/narrativt/lösningsfokuserat förhållnings- och arbetssätt för socialarbetare i barnskyddsarbete, tidigare under begreppet Signs-of-Safety och efter 2016 under begreppet “Samarbete för Trygghet.
Handledare mm


Lösningsfokus och FIT (på HVB) en perfekt kombo

Gunnar Lindfeldt och Niklas Waitong (Tomten kommer inte)

Vi har bägge jobbat mer än 25 år utifrån ett lösningsfokuserat perspektiv och var bägge tidiga med att komplettera det lösningsfokuserade med FIT, Feedback Informerad Terapi. Vi är bägge av ICCE certifierade FIT tränare.Vi ser stora fördelar med denna kombination för både oss själva, våra klienter och våra arbetsgivare både på HVB och i öppen vård.

Tack vare FIT förbättrar vi möjligheterna att på ett effektivt sätt jobba lösningsfokuserat.

Vi får koll på vad som fungerar, klienternas funktionsnivå och hur relationen ser ut och minskar behandlingssammanbrotten.

Vad är då FIT? 

FIT är ett förhållningssätt för att utvärdera och öka terapeutens effektivit oavsett yrke, arbetsplats och metod. FIT är uppbyggd kring Amerikanska Psykologi Föreningens, APA’s, definition för evidensbaserad praktik.  “the integration of the best available research…and monitoring of patient progress (and of changes in the patient’s circumstances – e.g. , job loss, major illness) that may suggest the need to adjust the treatment…(e.g., problems in the therapeutic relationship or in the implementation of the goals of the treatment)” (APA Task Force on Evidence-Based Practice, 2006, pp. 273, 276-277). Genom att integrera den bästa forskningen med kontinuerlig koll på patienternas mående och deras bild av den terapeutiska alliansen så kan vi justera den pågående vården för att uppnå bästa möjliga resultat.

Vad kommer vi ta upp?

  • Vi kommer att gå igenom grunderna i FIT samt visa på hur det kan kombineras med ett lösningsfokuserat förhållningssätt.
  • Vi kommer diskutera fördelar och nackdelar med att komplettera med FIT.
  • Vi kommer att kort gå igenom varför vi har valt att använda kombinationen av lösningsfokuserad tänkande, lösningsinriktad pedagogik, LiP, och FIT på HVB.