Medlemsblad

Medlemsbladet eller nyhetsbrevet publiceras för närvarande med ca 4 nummer per år. Du kan fortfarande läsa dem härifrån. Vi förutsätter att du är medlem i föreningen eller kommer att bli det inom det närmaste eller funderar på att bli det.
Vi utgår också från att om du läser detta så är du både begåvad och nyfiken 🙂

Nr 15 – 2015 Utgivningsdatum 20151123

Nr 13 – 2014 Utgivningsdatum 20141017

Nr 12 – 2014 Utgivningsdatum 20140617

Nr 11 – 2013 Utgivningsdatum 20131126

Nr 10 – 2013 Utgivningsdatum 20130923

Nr 9 – 2013 Utgivningsdatum 20130630

Nr 8 – 2013 -1 Utgivningsdatum 20130316

Nr 7 – 2012 Utgivningsdatum 20121212

Nr 6 – 2012 Utgivningsdatum 20121011

Medlemsblad 5 20120723

medlemsblad4

Medlemsblad 3 2011

Medlemsblad 2 2011

Medlemsblad 1 2011