Malmö 9/12 2014

Varmt välkomna till seminarium med

 

Jonas Wells och Sussan Öster

Användbara likheter och skillnader mellan lösningsfokuserat arbetssätt och MI- motiverande samtal

 9/12 2014 kl 9.00- 15.00 på Kockumsfritid i Malmö

Jonas Wells arbetar med samordnings- och samverkansfrågor dels som utvecklare vid Nationella Nätverket för Samordningsförbund och som förbundschef för Södra Dalarnas Samordningsförbund. Han har under mer än tio år arbetat för att utveckla och sprida det lösningsfokuserade arbetssättet framförallt inom och mellan offentliga organisationer i välfärdsområdet. Jonas har en bakgrund som socialantropolog och doktorand vid Lunds universitet, avd. för socialantropologi, Sociologiska institutionen. 

Sussan Öster är informatör, friskvårdspedagog och magister i folkhälsovetenskap. Hon arbetar som metodutvecklare vid Kompetenscentrum för hälsa i Landstinget Västmanland. Hon använder lösningsfokus som en röd tråd genom samverkansarbetet för förbättrad folkhälsa, i processleding i stora grupper, utbildning och uppföljningar. Sussan håller inspirationsdagar i MI och LF och utbildar i lösningsfokuserat gruppledarskap. Hon är lika intresserad av de grundläggande förhållningssätten i MI och LF som av detaljer i hantverken.

I Västmanlands län har två metoder dominerat samtalsmetodiken i det myndighetsövergripande välfärdsarbetet de senaste tio åren nämligen lösningsfokuserat arbetssätt (LF) och motiverande samtal (MI). Utifrån det stora intresset i dessa metoder har Norra Västmanlands Samordningsförbund, i samarbete med Landstinget Västmanland, nyligen avslutat ett ambitiöst utvärderingsarbete för att granska och värdera skillnader och likheter mellan metoderna. Utvärderingen har studerat likheter och skillnader ur ett personalperspektiv och forskningsläget har granskats av Örebro universitet. Dessutom har teorier och förantaganden till metoderna analyserats och tydliggjorts. Allt detta och mer presenteras!

Seminariet kommer att varva föreläsningar, interaktivt arbete, egna reflektioner och analys av videomaterial.

Ta del av utvärderingen här: http://www.ltv.se/utvarderinglfmi

Inbjudna: Alla intresserade inom hälso- och sjukvården, skolan, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och kommunernas verksamheter, såväl ledare som professionella.

Anmälan: Föranmälan krävs, anmäl ert deltagande till: jessicaschmidt989@gmail.com. Har du frågor kring detta så maila.

Plats: Kockums fritid, Västra Varvsgatan 8, Malmö

Kostnad: 400 kr + moms, fika ingår, ej lunch

Varmt välkomna till ett spännande seminarium organiserat av Svenska Föreningen för Lösningsfokuserad Korttidsterapi!