Hantverkskonf 2014

Söker du presentationerna så kontakta mig på harry@sikt.nu så skickar jag dom jag har från konferensen.

Hantverkskonferensen 2014 Presentationerna

Powerpoints och handouts från föreläsningarna som gjordes på konferensen hittar du genom att klicka på respektive föreläsare i programmet här nedanför

Program – Torsdag 20 mars

 

Torsdag: Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3
9.00-9.30 Registrering
9.30-10.00 Kaffe o mingel
10.00-10.15 Konferensens öppnande Jonas Wells
10.15-11.15 Plenum Johanna Gustafsson

LF ur ett forskningsperspektiv – finns evidens för metoden och är metoden relevant för professionella och brukare?

11.15-12.15 Rolf Palmblad:

Förändras i skolan med hjälp av lösningsfokus

Ungdomstjänst Malmö

Att bygga nytta – om lösningar med dömda klienter

Sussan Öster
Lösningsfokus eller motiverande samtal? Likheter och skillnader!

Bakgrundsmaterial och rapporterna kan du få om du mailar henne

12.15-13.30 Lunch på Kockums fritid
13.30 -14.15 Josephine Malm Clase

En bra start – arbete med elever i grundskolan

Socialarbetare för ungdomar

Från ”flipp” till förändring… – om lösningsfokuserade samtal på gatan

Per Ljungman

”När var du som allra längst ifrån?”

14.20-15.00 Lillemor Mayborn och Helen Svantesson

Socialpedagog och Förskollärare på samma grund – hur två professioner möts i en gemensam modell

Ylva Grönvall:

Jag har köpt sex – Samtal med personer som konsumerar sexuella tjänster

Pelle Olsson

När jag är bra är jag bra – men när jag är dålig är jag ännu bättre…

 

15.00-15.30 Kaffe
15.30-1615 Jessica Schmidt

Supportgrupper – Sue Youngs metod för att arbeta med utsatta elever

Eva Dickfors von Knorring

Friskare Norberg. En hälsobefrämjande gruppverksamhet på Vårdcentral

Göran Jönsson

Skalfrågor- en skillnad som gör en skillnad

1615-16.30 Avrundning av dagen i plenum
Från 18.30 Partaj på Bergsg 20 (SIKT’s nattklubb med mat på stående fot). Riklig buffé! Mingel! Musik! Bar till självkostnadspris.
 

Fredagens program

 

Fredag:

9.00-10.30

 

Martin Söderquist. Single Session med Par – ett samtal är tillräckligt

 

11- 12 Lotta Dalenius

Lösningsfokuserade medarbetarsamtal

Sexvägledarna i Malmö

Från sexproblem till lustfyllda lösningar

 Gabriella Castillo och
Michael Popoola

Hassela Movement – ett lösningsfokuserat coachningsverktyg

Lunch Lunch
13.00-15.30 Open space – detta kommer att fyllas ut under konferensen
13.15 -14.15 Lösningsfokus till självförsörjning 1 Socialkontor ekonomi, Västerås Open space Open space Open space
Open space Open space Open space
Kaffe Kaffe
14.30 – 15.30 Lösningsfokus till självförsörjning 2 Socialkontor ekonomi, Västerås

 

Open space Open space Open space
Open space Open space Open space
15.45-16.15 Avrundning
  Och sen åker vi hem