Fredag 14.30-15.30


“It’s only the wearer of the shoe who knows where it’s comfortable” (Swahili saying, SF-style): Using SF in non-therapy environments

Yasmin Ajmal i Mirakelsalen

Sometimes we encounter experiences in our working lives which stretch our thinking, our practice and our resilience. This session will reference 18 months voluntary work with VSO (Voluntary Services Overseas) in the Education system on Zanzibar. It provided the rare opportunity to work at an island-wide level from the local (teacher, class, school) to the global (the Ministry), and to explore how SF ideas and questions could be utilised to support those elements which are key in bringing about change whatever the context.

The workshop will describe the challenges of using SF in a non-therapy context, how to deal with seemingly unrealistic hopes regarding the provision of practical resources and how to bring a S-F mind set into a strongly problem-oriented and expert-led culture. We are very rarely faced with the perfect situation or resources but we can create opportunities to bring out the best in the people we are working with to find constructive ways forward. ‘SFP offered me a clear and optimistic framework that kept me searching, trying and believing’.


Blandade tankar, erfarenheter och en liten rapport

Gunnar Törngren  i  Målet

En studie kommer att rapporteras. I övrigt blir det blandad kompott med tankar och erfarenheter. Vad kommer att hända i framtiden? Vad av det vi gör kan folk ha nytta av?

Målgrupp: Nää

Fortsättning, FIT & Lösningsfokus – En perfekt kombo Skillnaden

Niklas Waitong i Skillnaden

Abstract: Med FIT kan vi enkelt förbättra möjligheterna att på ett effektivt sätt med hjälp av feedback från klienten att jobba både lösningsfokuserat och evidensbaserat.

FIT är ett förhållningssätt för att utvärdera och öka terapeutens effektivitet oavsett yrke, arbetsplats och metod. FIT är uppbyggd kring Amerikanska Psykologi Föreningens, APA’s, definition för evidensbaserad praktik. “the integration of the best available research…and monitoring of patient progress (and of changes in the patient’s circumstances – e.g. , job loss, major illness) that may suggest the need to adjust the treatment…(e.g., problems in the therapeutic relationship or in the implementation of the goals of the treatment)” (APA Task Force on Evidence-Based Practice, 2006, pp. 273, 276-277). Genom att integrera den bästa forskningen med kontinuerlig koll på patienternas mående och deras bild av den terapeutiska alliansen så kan vi enkelt justera den pågående vården för att uppnå bästa möjliga resultat.

Jag kommer att kort gå igenom grunderna i FIT samt visa på hur det enkelt med fördel kan kombineras med ett lösningsfokuserat förhållningssätt samt diskutera fördelar och nackdelar med att komplettera lösningsfokuserade samtal med FIT.

Målgrupp: Alla som jobbar med människor och har någon form av förbättring och förändring som mål

Presentation av: Niklas Waitong. Socionom, FIT-tränare och ACE-arrangör, Jobbat lösningsfokuserat sedan 1991, med FIT sedan 2006, heltid sedan 2018 på Waitong Utbildning som utbildare och handledare. www.waitong.se


Kan man verkligen bo i luftslott? Lösningsfokuserat förhållningssätt inom psykosvården

Aviva Suskin-Holmqvist i Undantaget

När jag var mycket mycket yngre och skulle lära mig skillnader mellan olika klasser av diagnoser, fick jag förklarat för mig att ett sätt att skilja mellan neuroser och psykoser var att tänka att människor med neuroser bygger luftslott medan människor med psykoser bor i dem.
Jag har aldrig varit jättebra på att skilja mellan alla DSM diagnoserna och framförallt var jag livrädd att behöva träffa människor som bodde i luftslott.
Åren har gått och numera är jag engagerad i ett försök att införa lf-språk inom psykosvården genom ett samarbete med teamet på Psykosmottagningen, Hässleholms sjukhus.

Klienterna jag träffar är inte i akut psykotiskt tillstånd. Jag träffar dem på mottagningen, hemma hos sig, i parken… överallt där det passar. I våra samtal har jag ansträngt mig för att hitta våra gemensamma språkytor så att vi kan röra oss i någon form av gemensam verklighetsbeskrivning som kan vara användbar för dem i deras vardag och för mig i mitt jobb.
Jag har upptäckt att normalkurvan fortfarande är mycket bred och rymmer både

Målgrupp:  Alla som är intresserade av Lf


KonferensProgrammet

 • Torsdag 09.00-10-00 Mingel, fika och registrering
 • Torsdag 10.00-10.30 Uppstart i Mirakelsalen
 • Torsdag 10.30-12.00 Yasmin Ajmal- The Ripple Effect” i Mirakelsalen
 • 13-14 Lunch i konferensenmatsalen (ingår)
 • Torsdag 13.00-14.00 Workshops
 • 14-14.30 Fika
 • Torsdag 14.30-15.30 Workshops
 • Torsdag 15.40-16.40 Workshops
 • Sen är det årsmöte 16.45-17.30 i Mirakelsalen
 • 19.00 Bubbel och mingel Konferensmatsalen
 • 19.30 Middag Konferensmatsalen
 • 21.00 Cabaret Konferensmatsalen
 • 17.30-18.15 i Mirakelsalen är det ”Öppet möte för stöd och utveckling av utbildare/handledare i Lösningsfokus (för tränare och för de som är intresserade att vara det)”
 • FREDAG
 • 8.45-9.00 Backspegel – tecken på fortsättning redan? i Mirakelsalen
 • 9.00-9.15 Harry Korman ”SFLK certifieringsprocessen”
 • 9.15-9.30 Kommande arrangemang
 • 9.30-10.00       Fika
 • 10.00-11.00    SFLK Talks x 3  i  Mirakelsalen
 • Fredag 11.15-12.00
 • Fredag 13.00-14.00 0pen Space
 • Fredag 14.30-15.30

Nedan finns dels en översikt med endast rubriker och dels en detaljerad beskrivning med abstracts.

Hela Programmet 5-6 dec översiktligt  (endast rubrikerna)

Hela Programmet 5-6 dec 2019 med Abstracts (En pdf med allt inkl SNYGGA bilder på nästan alla föreläsare)