Fredag 11.15-12.00

Lösningsfokus i skolan

Jessica Schmidt Mirakelsalen

Hur kan vi använda oss av lösningsfokus i skolan och vilken skillnad gör det för elevernas lärande.
I min presentation kommer jag utgå från de komplexa utmaningar som finns i skolan på olika nivåer, i olika situationer och hur jag arbetat lösningsfokuserat i skolan. T.ex. möte med elev och vårdnadshavare, konfliktlösning och studiero i klasser.

Målgrupp: Skolpersonal Utbildare, Alla intresserade


Att möta personer med NPF (adhd/aut): Erfarenheter, lärdomar och konkreta tips

Johan Bysell i Målet

Om Johan: Johan har en examen i psykologi och kommunikationsvetenskap och mångårig erfarenhet av förändringsarbete utifrån ett systemiskt och lösningsorienterat synsätt. Johan har varit med och skrivit böckerna ”Här, nu och framåt” samt ”Det finns alltid ett sätt: lösningsfokus och adhd”.


Vidare dialog om certifieringsarbetet

Harry Korman i Skillnaden

Harry arbetar med den internationella certifieringen i lösningsfokuserad praktik som nu fått sin andra version i dagarna.


Ska vi ha ”det gemensamma projektet” i fortsättningen?

Per Ljungman i Undantaget

Inom terapi, behandling, coachning, socialt arbete mm så talas det mycket om att hitta/skapa ett gemensamt projekt för terapeut/behandlare/coach/socialarbetare etc och klient/patient/medarbetare/brukare etc. Inte minst inom Lösningsfokus har detta setts som en viktig beståndsdel, ja t.o.m. förutsättning för att kunna arbeta gemensamt och med framgång. Jag solidariserar mig helt och hållet med den konstruktiva och respektfulla intentionen i detta tänkande. Samtidigt anser jag att man i en retorik och ett språkbruk inriktat på hur vi skapar det gemensamma projektet riskerar att rikta ett onödigt fokus på vad terapeut/behandlare/socialarbetare etc (fortsättningsvis benämnt ”vi”) ska bidra med och hur vi ”medskapar” projektet. Jag tänker att vi inte alls ska medskapa men vara till hjälp för att definiera klienters (etc) egna projekt. Dessa projekt skapas inte tillsammans med klienter i samtalen utan är i någon mening redan skapade av klienter där bokandet och genomförandet av samtal är en del i deras PÅGÅENDE projekt (förändringsarbete/-process etc). En vanlig fråga inom lösningsfokus är t.ex. något i stil med ”Vad är dina bästa förhoppningar utifrån det här samtalet/de här samtalen?” Vi ber då klienten fokusera på sina förhoppningar men riktar också uppmärksamhet mot ”samtal(en)” som potentiellt avgörande. Det är de kanske också, men för att bli extra tydlig med vår syn på klienten som bärare av sina egna möjligheter kan vi t.ex. presentera förantagandet att de redan har ett projekt som de aktivt arbetar med och som intresserar oss. Som: ”Jag antar att du är här för att du är i behov av någon slags förändring som du arbetar med och hoppas att jag kan vara till hjälp med: Vad hoppas du att denna förändring i bästa fall har lett fram till den dag då du helt har lyckats?”
Jag är nyfiken på att tillsammans med intresserade få arbeta i en workshop med frågor som:
”Hur ansluter vi oss enklast och bäst till klienters egna projekt?”
”Hur hjälper vi klienter att så snart som möjligt se sig som helt och hållet ansvariga för de pågående, konstruktiva projekt som de inte suttit framför oss förutan?”
”Vad kan vi bidra med så att det formuleras en historik kring klienters projekt som tar fram och stärker deras kunskap om vad de har gjort (kanske sen ”urminnes tider”…) som är en omistlig del av det de vill och behöver för fortsatt framgång i projekten?”
”Kan vi ”väcka”/”medvetandegöra” projekt (t.ex. hos dem som ”hamnat” framför oss utan eget aktivt val) som ägs ”slumrande”/”omedvetet”, utan att försöka göra val åt dem?”


KonferensProgrammet

 • Torsdag 09.00-10-00 Mingel, fika och registrering
 • Torsdag 10.00-10.30 Uppstart i Mirakelsalen
 • Torsdag 10.30-12.00 Yasmin Ajmal- The Ripple Effect” i Mirakelsalen
 • 13-14 Lunch i konferensenmatsalen (ingår)
 • Torsdag 13.00-14.00 Workshops
 • 14-14.30 Fika
 • Torsdag 14.30-15.30 Workshops
 • Torsdag 15.40-16.40 Workshops
 • Sen är det årsmöte 16.45-17.30 i Mirakelsalen
 • 19.00 Bubbel och mingel Konferensmatsalen
 • 19.30 Middag Konferensmatsalen
 • 21.00 Cabaret Konferensmatsalen
 • 17.30-18.15 i Mirakelsalen är det ”Öppet möte för stöd och utveckling av utbildare/handledare i Lösningsfokus (för tränare och för de som är intresserade att vara det)”
 • FREDAG
 • 8.45-9.00 Backspegel – tecken på fortsättning redan? i Mirakelsalen
 • 9.00-9.15 Harry Korman ”SFLK certifieringsprocessen”
 • 9.15-9.30 Kommande arrangemang
 • 9.30-10.00       Fika
 • 10.00-11.00    SFLK Talks x 3  i  Mirakelsalen
 • Fredag 11.15-12.00
 • Fredag 13.00-14.00 0pen Space
 • Fredag 14.30-15.30

Nedan finns dels en översikt med endast rubriker och dels en detaljerad beskrivning med abstracts.

Hela Programmet 5-6 dec översiktligt  (endast rubrikerna)

Hela Programmet 5-6 dec 2019 med Abstracts (En pdf med allt inkl SNYGGA bilder på nästan alla föreläsare)