Forskning

Forskningsrapporter och länkar som jag tror kan vara av intresse skall jag försöka lägga på den här sidan.

Nedan länkar till rapporter från ett mycket aktuellt projekt i Norra Västmanland och några rapporter.

Alasdair MacDonalds hemsida med sammanställningar och uppdateringar av forskningsläget vad gäller effekt är av intresse för många och här är en länk till en kopia av hans sammanställning av forskningen.

I introduktionen till ett nummer av Journal av Systemic Therapy 2014 för Janet Beavin Bavelas och Sara Smock Jordan en viktig och intressant diskussion om vikten av att inte begränsa den empiriska forskningen till randomiserade kontrollerade studier. JST 2014 Bavelas and Jordan Introduction