Malmö 8/11 2013

SAMTALSDAG med Robert Whitaker (klicka)

Malmö 8 nov 2013 (Fullt i salen nu.)
Är det tänkbart att psykiatrisk sjuklighet kan orsakas av läkemedel mot psykisk ohälsa?
Diskussionsdag med Robert Whitaker, Elias Eriksson, Lars Joelsson och Mårten Gerle med Herman Holm som moderator

Robert Whitaker är vetenskapsjournalist och författare. Han har vunnit många utmärkelser för sin undersökande journalistik och bland annat varit nominerad till Pulitzerpriset.

Hans senaste bok, The Anatomy of an Epidemic, har väckt mycket uppmärksamhet. Boken är en kritisk analys av skillnaden mellan det reella kunskapsläget vad gäller mediciner och den information som når patienterna och doktorerna. Särskilt betonar Whitaker i den här boken att riskerna med psykiatrisk medicinering är kraftigt nedtonade och borde tas på mycket större allvar. Han framför också hypotesen att den nuvarande epidemin av psykiatrisk sjuklighet kan vara medicininducerad.

Elias Eriksson är sedan 2001 professor i farmakologi vid Göteborgs universitet. Han är en internationellt välrenommerad forskare med en mängd publikationer inom det neurofarmakologiska området, och deltar ofta i nationella och internationella symposier. Vi är väldigt glada för att Eriksson valt att vara med som en kritisk motpol till Whitaker.

Lars Joelsson är barnpsykiatriker och ordförande i Svenska Barnpsykiariska föreningen och kommer att berätta om var Barnpsykiatrin står i frågorna kring barn och psykofarmaka.

Mårten Gerle, som arbetat länge som vuxenpsykiatriker, kommer att berätta om Socialstyrelsens policy i dessa frågor.

Herman Holm är psykiatriker och har varit chef för psykiatrin i Malmö under flera år.
Han har under senare år arbetat med en nationell inventering av all slutenvård inom psykaitrin samt också i det nationella projektet Bättre Vård – Mindre Tvång. Han innehar en överläkartjänst inom Psykiatri Skåne.

Är det tänkbart att Whitaker har rätt?

Hur ska vi som arbetar med människor (varav många använder mediciner) förhålla oss ?
Vad säger egentligen forskningen om teorin att mycket av psykisk ohälsa skapas av obalans mellan dopamin och serotonin. Vad finns det för hållpunkter att långtidsanvänding av exempelvis SSRI och antipsykotika kan ge upphov till irreversibla förändringar som gör det svårt att sluta medicinera. Detta är exempel på områden som kommer att diskuteras under dagen.

Arrangemanget organiseras av Södra Sveriges förening för systemisk terapi och familjeterapi och Svenska föreningen för lösningsfokuserad Korttidsterapi

Detaljerat program program kommer på www.SFFT.se

Tid: 8 november kl 9.00-16.00

Plats: Tandläkarhögskolan i Malmö

Kostnad: 600 kr. För- och eftermiddagsfika ingår.
Max 150 deltagare

Anmälan till: Tina Eriksson-Sjöö. E-post: tina.eriksson-sjoo@mah.se med inbetalning av 600 kr till plusgiro 485 09 76-4.
Ange namn och adress, e-postadress, samt ”Whitakerdag” på talongen. Om du behöver kvitto på din betalning så kontakta Tina tina.eriksson-sjoo@mah.se

Ytterligare info: Om du undrar över något kontakta Ulf Korman (ulfkorman@comhem.se), 076-3202079 eller Harry Korman (harry@sikt.nu) , 040-579480

Välkommen!